• A kedvezményezett neve: BALMAZ-SÜTÖDE Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
  • A projekt címe: “Kapacitásbővítő beruházás a BALMAZ-SÜTÖDE Kft. sütőipari üzemében”
  • A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2016-02477
  • A szerződött támogatás összege: 49.814.000 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 50%
  • A projekt befejezésének dátuma: 2018.09.10.
  • A projekt tartalmának bemutatása

Lezárultak a BALMAZ-SÜTÖDE Kft. balmazújvárosi sütőipari üzemében a technológiai modernizációt szolgáló fejlesztési munkálatok, a fejlesztéshez megítélt támogatás mértéke 49.814.000 Ft.
Általánosságban elmondható, hogy a projekt megvalósítását indukálta azon sütőiparban megjelent, új tendenciák sorozata, melyek szerint a pályázattal érintett piaci szegmens rendkívül gyors, intenzív átrendeződést mutat az elmúlt néhány év távlatában, ennek következtében egyre inkább prioritást élvez az ún. “helyben sütési” eljárás.
A fenti irányzat előretörésének eredményeként a plunder-, sodort- és pogácsa jellegű termékek mennyiségi megerősödése volt tapasztalható, azonban ezen sütéstechnológiai irányzat az eddigieknél nagyobb íz- és formavilág előállítását biztosító technológiai környezet meglétét feltételezte.
Ezen újonnan jelentkező technológiai kihívásnak kívánt a vállalkozás eleget tenni a pályázatban megvásárolt élelmiszeripari technológiai berendezések beszerzésével.
Az 1 db új tésztavonal üzembe helyezésének köszönhetően lényegesen nagyobb értékesítési volument ért el vállalkozásunk, amely kapacitásbővülést, egyben árbevétel növekedést eredményezett a cégnél.
A berendezés beszerzését indokolta továbbá, hogy használatával nagy változatosság elérését vált lehetővé forma- és ízvilág kialakítása szempontjából, továbbá tömeg szempontjából is széles spektrumú paletta legyártása érhető el. Mindezek mellett a berendezés utólagos csomagolásra és akár darabáru legyártására is alkalmas, akár azonos időben is.
A projekt keretében megvásárolt új technológia nagyban hozzájárult a kiváló minőségű alaptészta előállításához, amely forradalmasította a péküzemben a felületi feldolgozási folyamatot, illetve egyazon típusú termékből azonos időintervallum alatt a korábbiakhoz képest legyártott darabszám jelentős mértékben emelkedett, mely által a vállalkozás hatékonysága, gazdaságossága, jövedelemtermelő képessége számottevően növekedett.
Az új berendezés birtokában az eddigiekben felsoroltak mellett lehetőség nyílt a különböző típusú tészták egyidejű, változatos színben és formában történő legyártására. A berendezés rendkívül hatékony előállítást tesz lehetővé, a jelenlegi foglalkoztatotti létszám megtartásával jelentős kapacitásbővítést ért el cégünk. A berendezés óránként 6000 db sodort kifli és egyéb sodort termék előállítására, 3000 db töltött, illetve töltetlen croiassant legyártására, 7000 db pogácsa típusú termék előkészítésére képes, mely a korábban rendelkezésre álló gyártókapacitás 100%-kal történő növelését eredményezte. A gép üzemeltetése által lehetővé vált az eddigi bérszínvonal továbbfejlesztése.
A beszerzett tésztavonal legfontosabb előnye, hogy használata által lehetővé vált valamennyi termelési irányzat, – friss termelés, kelesztés késleltetett termék előállítás, valamint hűtve fagyasztott termék előállítás – egyidejűleg, egymással párhuzamosan történő megvalósítása, azáltal, hogy a nyerstészta előállítás gördülékeny, ennek következtében a piacról érkező, eltérő fogyasztói igények maradéktalanul kiszolgálhatóak.
A projekt keretében került beszerzésre a sütőiparban fellelhető egyik legújabb termelési irányzatot kiszolgáló innovatív hűtéstechnológiai berendezés is, 1 db kelesztést megszakító kamra formájában.
A kelesztést megszakító kamra üzemben történő elhelyezésével ütemezhetővé vált az előállítási folyamat. A hosszú, megszakított kelesztéssel rendkívüli íz- és aromaanyagok elérésére nyílik lehetőség a késztermékeket illetően. A technológia termelésbe történő beiktatásával, – kevesebb élesztő felhasználásával, – intenzív termék előállítás mellett, a hosszabb érési folyamatnak köszönhetően az eddigieknél kedvezőbb beltartalmú, enzimekben gazdag termékek készíthetőek, melynek pozitív (emésztést serkentő) hatása van a fogyasztók részére.
Jelen beszerzés tárgyát képezi továbbá 1 db baugettesodró berendezés is, melynek használata által lehetővé vált a lágy tészta eddigi kézi gyártásának kiegyensúlyozatlan minőségének teljes mértékű kiküszöbölése. Használatának következtében a tészta minősége kiegyensúlyozottá vált, ezen túl az eddig előállított tésztaféleségek töltelékkel elláthatóvá váltak, magasabb feldolgozottsági szintű termék gyártására nyílt lehetőség.
Az elvégzett technológiai fejlesztések következtében az üzem meglévő gyártástechnológiai adottságai kiszélesíthetővé váltak,  a gépek használata által új, termelési hozzáadott értéket képviselő munkafolyamatok váltak beépíthetővé a termék előállítási folyamatba, melyek magasabb feldolgozottsági szinttel rendelkező késztermékeket eredményeznek.
A komplex technológiai fejlesztés következtében a vállalkozás gyártási és értékesítési kapacitásbeli problémái megoldódtak, a megnövekedett termelési volumen következtében a vállalkozás jövedelemszerző képessége növekedett.